+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Multifunctioneel centrum ’t Saamdeel
Kapelle

Voor de totale buitenruimte rondom de Multifunctionele Accommodatie (MFA) ’t Saamdeel aan de Vroonlandseweg, naast het sportcentrum Groenewoud, is een masterplan ontwikkeld wat uitgewerkt is in een concreet inrichtings- en beplantingsplan. Het oorspronkelijke boomgaardkarakter van deze plek is nog zichtbaar in fruitbomen die gespaard zijn gebleven en de toepassing van bloesembomen verspreid door het parkachtige gebied.

Opdrachtgever: Gemeente Kapelle
Diensten:
Restanten kasteel zichtbaar
Restanten kasteel zichtbaar

De ondergrondse restanten van het voormalige kasteel Pouques zijn weer zichtbaar gemaakt door het maaiveld ter plaatse van de voormalige gracht te verlagen en de locatie van het vroegere gebouweneiland te verhogen. Teven zijn de contouren van de voormalige bebouwing met schanskorven gemarkeerd. Deze dienen als speel- en zitelement. Ook zijn diverse natuurlijke spelaanleidingen aangebracht in het parkje. De kinderen hebben inmiddels bezit genomen van deze uitdagende plek.

Multifunctioneel centrum ’t Saamdeel Multifunctioneel centrum ’t Saamdeel Multifunctioneel centrum ’t Saamdeel Multifunctioneel centrum ’t Saamdeel
Inrichtingsplan
Inrichtingsplan

Rondom het MFA-gebouw is in samenspraak met architect, gemeente en gebruikers een inrichtingsplan uitgewerkt voor de (school)pleinen. Beukenhagen geven een groene omkadering en indeling. Naast verharde pleindelen is ook een koppeling gemaakt met het omliggende groen. Dit is op een aantal plaatsen naar binnen getrokken waardoor groene speelplekken zijn ontstaan. Verspreide bomen geven hoogte en geven wat schaduw. De entree is gemarkeerd met enkele verhoogde bakken met meerstammige bomen. De loper van de parkeerplaatsen naar de hoofdingang is bestraat in een afwijkende baksteenverharding. Op de parkeerplaatsen vormen meerstammige berken een groen filter boven de vakken wat tevens de massaliteit van de gebouwen breekt en met de ondergroei een welkome groene buffer vormt in dit verharde deelgebied.

Filter resultaten