+25 jaar knowhow
Expertises
Expertises

Recreatie

Het unieke karakter van het (Zeeuwse) landschap heeft een grote aantrekkingskracht op recreatie en toerisme. Het inpassen van recreatieve elementen en structuren in het landschap is dan ook een belangrijk item in ons werk. Daarin spelen sfeer en beleving een belangrijke rol. De landschappelijke onderlegger is daarbij bepalend. Wij proberen altijd aan te sluiten op het lokale landschap en de identiteit van de omgeving.

Alle projecten in de categorie recreatie
Bekijk projecten