+25 jaar knowhow
Expertises
Expertises

Onderwijs en zorgomgeving

Speel- en schoolomgevingen worden ontworpen voor een specifieke doelgroep. Door de kinderen bij het ontwerpproces te betrekken, wordt een resultaat bereikt met een groot draagvlak. Door het ontwerp te baseren op een verhaal (thema) wordt de fantasie al op voorhand geprikkeld. Het creëren van een (natuurlijke) spelaanleiding heeft een groter effect dan het plaatsen van toevallige (vaak felgekleurde) speelobjecten. Bij de planuitwerking is het van groot belang dat er aandacht besteed wordt aan het veiligheidsaspect. Het resultaat is een aantrekkelijk parkachtig geheel waar spelen en verblijven samengaan.

Binnen de woon- en werkomgeving van zorginstellingen kan het welbevinden van de bewoners, verzorgend personeel en bezoekers aanmerkelijk verbeteren door het creëren van een groene buitenruimte. Het is aangetoond dat patiënten sneller herstellen in een groene omgeving. Een zorgtuin is een veilige plek waar de bewoners heerlijk kunnen ontspannen, wandelen, genieten en ontdekken. De tuin biedt prikkels voor de zintuigen. Denk aan geurende planten, zoet fruit, kolkend water, ritselende takken en zachte blaadjes. Een zorgtuin moet overzichtelijk zijn met herkenbare plekken met een eigen identiteit. Denk hierbij aan de pluktuin, het gezamenlijke terras, de bewegingstuin, het intieme terras, het overdekte terras, het dierenverblijf en het wandelgedeelte.

Alle projecten in de categorie onderwijs en zorgomgeving
Bekijk projecten