+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Brede School Noorderpolder
Zierikzee

Dit project combineert een openbare basisschool, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een sportzaal en appartementen voor ouderen in een drietal gebouwen die rondom een centraal plein zijn gerangschikt. Voor zowel de centrale  binnenruimte (pleinen), als voor de buitenruimte rondom de gebouwen is een inrichtingsplan gemaakt.

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland / Marsaki
Diensten:
Binnenruimte
Binnenruimte

De binnenruimte met de verschillende pleinen is voor een groot deel verhard met betontegels in diverse formaten waarbij gewerkt is met verhoogde en verdiepte pleindelen waarbij de hoogteverschillen opgevangen worden met brede betonbanden. Groene hagen vormen de afscheidingen van de pleinen en passen de hekwerken in.

Ruimte en Groen Ruimte en Groen
Ruimte en Groen Ruimte en Groen
Sfeerelementen
Sfeerelementen

Bomen geven sfeer, hoogte en schaduw. Een aantal in het oog springende spelelementen zijn op de pleinen aanwezig. De buitenschil rondom de gebouwen heeft een groen karakter. Het noodzakelijke parkeren is hier gerealiseerd op doorgroeistenen waarbij het parkeren iets verdiept is aangebracht. In combinatie met lage schanskorfmuurtjes en groene taluds zijn de auto’s nauwelijks zichtbaar.

Gebruikte materialen
Gebruikte materialen
  • Verhoogde en verdiepte pleindelen
  • Groene hagen
  • Bomen
  • Spelelementen
  • Schanskorfmuurtjes
  • Doorgroeistenen
Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen