+25 jaar knowhow
Expertises
Expertises

Landschap & natuur

Voor Ruimte & Groen vormt het landschap altijd de context voor een geïnspireerd ontwerp. 

Wij hebben een ruime ervaring in het ontwerpen en inrichten van natuur- en bosgebieden, landschapsparken, speelnatuur, inpassing van grootschalige infrastructuur en landschappelijke inpassing van bedrijvigheid en (woon)bebouwing in het buitengebied.

Diverse uitgangspunten
Diverse uitgangspunten

Bij de inrichting van het landelijk gebied houden wij in het ontwerp rekening met diverse uitgangspunten. Zo staat de waardering van de landschappelijke onderlegger centraal in het ontwerpplan. Wij proberen dit te bereiken door ruimtelijke kwaliteiten en cultuurhistorische en archeologische waarden vast te leggen. Ook de waardering van ecologische waarden, ofwel de flora en fauna, speelt een centrale rol in elk ontwerp. Bij de inrichting van het landelijk gebied houdt Ruimte & Groen ook rekening met het behoud en herstel van ecologische verbindingen, compenserende en mitigerende maatregelen en de realisatie van nieuwe natuur. Ook spelen belevingsaspecten een belangrijke rol. Het uiteindelijke uitgangspunt is de realisatie van een uniek, esthetisch verantwoord ontwerp dat identiteit geeft aan de plek.

Alle projecten in de categorie Landschap & Natuur
Bekijk projecten