+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Randzone Waterdunen
Breskens

Het project ‘Randzone Waterdunen’, maakte onderdeel uit van het overkoepelende project Waterdunen. Met dit project probeert de Provincie Zeeland een economische impuls te geven aan de regio West-Zeeuws-Vlaanderen door o.a. de aanleg van 250 ha. getijdennatuur en hieraan gekoppelde recreatieve ontwikkelingen.

Op basis van een door derden gemaakt totaalplan is een landschaps- en inrichtingsplan uitgewerkt voor de randzone. Hierin komen veel aspecten op het gebied van ontsluiting, recreatief medegebruik, natuurlijke overgangszones, etc. samen.

Opdrachtgever: Provincie Zeeland
Expertises:
Diensten:
Dynamiek van het kustlandschap
Dynamiek van het kustlandschap

Voor een tweetal grote (duin)parkeerplaatsen direct aan de kust zijn inrichtingsplannen uitgewerkt. De dynamiek van het kustlandschap is herkenbaar is de vormgeving en het materiaalgebruik van de grote parkeerplaats. Door de duintjes rondom ligt de parkeerplaats niet meer ‘open en bloot’ in het landschap maar wordt deze ingepast in de duinomgeving. Door toepassing van doorgroeitegels met schelpenverharding wordt een link gelegd naar de kust. Toegangspaden leiden de bezoeker naar de dijkovergangen.

De vormgeving van de kleine parkeerplaats is geïnspireerd op het patroon van karrevelden (lange rechthoekige percelen) wat in dit gebied aanwezig is. Kleinschalige beplantingselementen en greppels doorkruisen de parkeergelegenheid.

Ruimte en Groen Ruimte en Groen
tekening randzone
Waar infrastructuur en kustlandschap samenkomen

De randzone is een gebied waar heel veel samenkomt. Niet alleen bovengrond (fiets-, wandel- en ruiterpaden, wegen, beplantingen) maar ook ondergrondse infrastructuur. Dit alles is uitgewerkt in een ontwerp en bestek. Tijdens de aanleg is toezicht gehouden en directie gevoerd.

Randzone Waterdunen Randzone Waterdunen Randzone Waterdunen Randzone Waterdunen