+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Begraafplaats
Noordgouwe

Een voorgenomen ruiming en het teruglopen van de kwaliteit van de beplanting, zijn aanleiding geweest om de begraafplaats te Noordgouwe in zijn geheel een kwaliteitsimpuls te geven. Hiertoe is een herinrichtingsplan opgesteld. Uitgangspunt was om deze plek zo in te richten dat deze als laatste rustplaats in een natuurlijke, groene omgeving ervaren wordt. Vervangen van slechte beplantingen, herstel van aanwezige, en toevoeging van nieuwe beplantingsstructuren vormen de hoofdelementen in de herinrichting. De huidige hoofdstructuur (bomen/hagen) is versterkt door toevoeging van hagen en het gedeeltelijk aanbrengen van een nieuwe boomstructuur.

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland
Expertises:
Diensten:
Kleurrijke onderbeplanting
Kleurrijke onderbeplanting

De randen van de begraafplaats zijn eenduidiger geworden door toepassing van één doorlopende taxushaag met laanbomen. De centrale as, die de spil vormt van de hoofdstructuur, is ingericht als bomenlaan met een kleurrijke onderbeplanting van sterke, bodembedekkende vaste planten (Green-to-Colour-concept).

De entree heeft een veel opener en daarmee uitnodigender karakter gekregen waardoor ook het fraaie, historische hek weer goed tot zijn recht komt.

Begraafplaats Begraafplaats Begraafplaats Begraafplaats
Toekomstig grafveld
Toekomstig grafveld

Er is ook ruimte gereserveerd en ingericht als toekomstig grafveld. Hierbij zijn grafkamers ontstaan middels hagen en verspreide bomen. Het centrumgebiedje rondom het huisje heeft een open inrichting gekregen door toepassing van bodembedekkers en verspreide, meerstammige bomen. Hiertussen is ruimte voor een strooiveld.