+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Wijk Zuidhoek
Kapelle

Voor de Kapelse wijk Zuidhoek is een totaalplan opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij is als overkoepelend thema ‘dorps wonen in de Kapelse bloesem’ gehanteerd. Dit item komt in geheel de wijk terug en verankerd dit dorpsdeel in de omgeving. Bloeiende prunussen, sierperen, kersen, etc. bepalen het beeld.

Opdrachtgever: Gemeente Kapelle
Expertises:
Diensten:
Masterplan
Masterplan

Naast het bloesemthema spelen ‘Jip en Janneke’ en andere figuren uit de verhalen van de Kapelse schrijfster Annie M.G. Schmidt een belangrijke rol in de wijk. Niet alleen in de straatnaamborden maar ook in meubilair en speelelementen in de kinderrijke wijk is dit herkenbaar.

Inrichting en materialisering
Inrichting en materialisering

De dorpse sfeer komt terug in de baksteenverhardingen die overal toegepast zijn in een natuurlijk kleurenpallet. De iets gebogen lichtmasten zijn karakteristiek en specifiek voor deze wijk ontwikkeld. De wijk is ruim opgezet en heeft een groen karakter. Daarbij wordt het stedenbouwkundig patroon van de wijk versterkt door de inrichting van de openbare ruimte. Zo ondersteunen forse beplantingsstructuren de hoofdaders/ontsluitingswegen van de wijk, terwijl kleinere bomen toegepast zijn in de woonstraten. Langs de hoofdassen bestaat de inrichting vooral uit gras met bomenrijen wat een grote ruimtelijk werking heeft en het groen vanuit de omgeving naar binnen trekt. De smallere woonstraten krijgen een kleinschaliger karakter door het toepassen van kleinere bomen met een kleurrijke onderbeplanting.

Zuidhoek Kapelle Zuidhoek Kapelle Zuidhoek Kapelle Zuidhoek Kapelle
Gebruikte materialen
Gebruikte materialen
  • Bloesembomen
  • Baksteenverharding
  • Gebogen lichtmasten
  • Gras met bomenrijen
  • Kleinere bomen met kleurrijke onderbeplanting
Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen