+25 jaar knowhow
Expertises
Expertises

Erfgoed

In het werk van Ruimte & Groen speelt cultuurhistorie al geruime tijd een belangrijke rol. In veel projecten is het een van de relevante invalshoeken voor het maken van een plan. In veel projecten speelt omgang met erfgoed wel een rol, maar sommige projecten worden echter geheel gekleurd door de omgang met bijzondere cultuurhistorische waarden; boven of onder de grond, gebouwd en/of groen. Het gaat dan onder andere om militaire vestingwerken (Staats Spaanse Linies en forten in Zeeuws-Vlaanderen, Mauritsbolwerk Veere), historische kastelen en buitenplaatsen (kasteelterreinen Borssele en Kapelle) en archeologische vindplaatsen.

Alle projecten in de categorie erfgoed
Bekijk projecten