+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Kasteelterrein Troje
Borssele

In verband met het 400-jarig bestaan van het dorp Borssele en de Borsselepolder in 2016, is de Stichting B-400 opgericht. Bestuurslid Marius Vrijlandt (zelf ook inwoner van Borssele) lanceerde het idee om het terrein rondom de Berg van Troje meer toegankelijk en de historie meer herkenbaar te maken. In overleg met de beheerder van het terrein (Stichting het Zeeuwse Landschap) en de eigenaar van de berg: het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (KZGW) te Middelburg is dit idee uitgewerkt in nauw overleg met het SCEZ en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Buro Ruimte & Groen had (op MVO-basis) een trekkende en coördinerende rol en heeft naar aanleiding van het onderzoek ook een plan voor de inrichting opgesteld.

Opdrachtgever: Het Zeeuwse Landschap
Expertises:
Diensten:
Accentuering voorburcht
Accentuering voorburcht

In het plan wordt de voorburcht weer zichtbaar gemaakt door accentuering van de voormalige muurcontouren met cortenstalen elementen die tevens als zitrand kunnen dienen. De historische verbinding van de voorburcht met de donjon (de berg) is weer te zien in de vlonder die hier over de voormalige gracht aangebracht is.

Historie van Troje
Historie van Troje

Op de top van de berg ‘wappert’ het vaandel van cortenstaal. Het gebied heeft naast een cultuurhistorische en landschaps-ecologische functie ook een functie als waterberging. In natte perioden vult de gracht zich meer en meer met water en wordt de historie voelbaar. De ‘Ommegang’, een rondgaand schelpenpad rondom deze bijzondere plek wordt veel gebruikt door dorpsbewoners die uit kunnen rusten op de zogenoemde ‘klapbank’. Deze vanuit het project ‘Zeeuwse ankers’ geïnitieerde plek vertelt de historie van Troje door de eeuwen heen.

Kasteelterrein Troje Kasteelterrein Troje Kasteelterrein Troje Kasteelterrein Troje