+25 jaar knowhow
Diensten
Diensten

Techniek

Hoe zorg je dat hetgeen ontworpen is ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Daar is een technische uitwerking voor nodig waar onze mensen bij het onderdeel techniek voor zorgen.

Uitvoeringsvoorbereiding
Uitvoeringsvoorbereiding

In deze fase, ook wel UITVOERINGSVOORBEREIDING (UV) genoemd, wordt het ontwerp verder uitgewerkt in een technisch plan waarbij exacte materialisering, hoeveelheden, maatvoering, hoogtepeilen en details vastgelegd worden in een UITVOERINGSONTWERP (UO) of (werk)tekening en (besteks)omschrijving. Dit kan een eenvoudige tekening met legenda zijn maar ook een compleet RAW-bestek. Het kan gaan om een groot stedelijk of landelijk gebied met ingewikkelde grondwerkzaamheden, maar ook om een detail van bijvoorbeeld een bruggetje, waterpartij, duikerconstructie, stuw of grondkering. Een technische uitwerking is een praktische vertaling van het gemaakte ontwerp zodat het uitgevoerd kan worden door een civiele- of groenaannemer.

Ontwerpen is één, uitvoeren is twee!
.
Aanbesteding, toezicht en directievoering
Aanbesteding, toezicht en directievoering

Ook de zoektocht naar een partij die de uitvoering ter hand kan nemen behoort tot onze werkzaamheden (AANBESTEDING).

Tijdens de aanleg laten we het ontwerp niet los, maar begeleiden indien gewenst de uitvoering (TOEZICHT EN DIRECTIEVOERING) tot en met de oplevering!

Voorbeelden van werkzaamheden
Voorbeelden van werkzaamheden
  • kostenraming en toetsing budget
  • werkomschrijving
  • RAW-bestek
  • aannemerselectie
  • aanbesteding
  • directievoering
  • toezicht
Techniek Techniek Techniek Techniek

Overige diensten

Ontwerp
Een fraaie buitenruimte komt niet vanzelf tot stand. Of het nu een tuin of landschap is, het begint met een goed ontwerp. Als tuin- en landschapsarchitect ontwerpen wij landschappen, particuliere tuinen, bedrijfstuinen, zorgtuinen, parken, pleinen en woonomgevingen. Eigenlijk alles wat buiten te zien is.
lees verder
Beheer
Alles heeft onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de buitenruimte. Een juist beheer is daarom van groot belang om een gerealiseerd plan duurzaam in stand te houden. Daarom wordt er bij het opstellen van het ontwerp en de technische uitwerking al rekening gehouden met het toekomstige beheer.
lees verder