+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Natuurgebied Grote Putting
Vogelwaarde

Het natuurgebied de Grote Putting ten noorden van Hengstdijk is uitgebreid met 126 hectare nieuwe natuur. Hiervoor is een inrichtingsplan/bestek uitgewerkt en is de uitvoering van het werk begeleid.

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied, Provincie Zeeland
Expertises:
Diensten:
Oorspronkelijk karakter terug
Oorspronkelijk karakter terug

Het van origine laaggelegen en natte Oudlandgebied heeft zijn oorspronkelijke karakter weer enigszins teruggekregen door het opzetten van het waterpeil, het graven van terreinlaagtes en slootjes etc. Hierdoor is er een open, vochtrijk grasland met laagtes ontstaan. Ook zijn er recreatieve voorzieningen geplaatst zoals een informatiepunt en een uitkijkpunt en is een kleinschalige parkeervoorziening aangelegd. Speciaal voor wandelaars is het pad rond het gebied met 800 meter uitgebreid. Het behouden van de bijzondere flora en fauna is tijdens de uitbreiding gewaarborgd en voor de grazende koeien is een rasterwerk geplaatst.

Natuurgebied Grote Putting Natuurgebied Grote Putting Natuurgebied Grote Putting Natuurgebied Grote Putting
Tastbare geschiedenis
Tastbare geschiedenis

Bijzondere elementen, die technisch geheel uitgedetailleerd zijn, vormen het uitzichtpunt op de dijk bij natuurgebied de Vogel en het vogelkijkscherm in het laaggelegen gebied aan de noordzijde. Vroeger werd hier het veen uit de ondergrond gestoken. Dit is één van de oorzaken van het hobbelige karakter van het grasland. Op het cortenstalen vogelscherm is deze geschiedenis weer zichtbaar gemaakt. Een ludiek element is het in het staal uitgesneden kruiwagentje waarmee vroeger de gestoken turf vervoerd werd. Zo wordt de geschiedenis van dit unieke gebied weer tastbaar.

Kenmerken
Kenmerken
  • Structuur oudlandgebied
  • Hollebollige ligging
  • Weidegebied
  • Halfverharde paden
  • Cortenstalen toevoegingen