+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Bos- en natuurgebied Walcheren
Dishoek

In de binnenduinrand van Walcheren is een ca 40 ha groot bos- en natuurgebied aangelegd. De specifieke omstandigheden (oa zoute kwel, ligging aan de kust) van de plek zijn leidend geweest voor het ontwerp.

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied, Provincie Zeeland
Expertises:
Diensten:
Op basis van oorspronkelijke landschapstructuur
Op basis van oorspronkelijke landschapstructuur

Het gebied bestaat uit een afwisseling van besloten (bos, duinstruweel) en meer open gebieden (schrale graslanden met drinkpoelen). Daarbij is de oorspronkelijke landschapsopbouw met poelen en kreekruggen uitgangspunt geweest. Het bos is op de hoger gelegen kreekruggen gesitueerd, graslanden en poelen in de lager gelegen poelgronden.

Bos- en natuurgebied Walcheren Bos- en natuurgebied Walcheren Bos- en natuurgebied Walcheren Bos- en natuurgebied Walcheren
Recreatief netwerk
Recreatief netwerk

De recreatief aantrekkelijke kuststrook is deels toegankelijk gemaakt middels een netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden. Deze sluiten aan de zuidzijde aan op het bos- en natuurgebied Nolle-Westduin, aan de noordzijde op het bos Biggekerke.

Archeologische vindplaatsen zijn ingepast in het ontwerp: een lichte heuvel verraadt de plek waarbij een informatiepaneel duidelijk maakt wat hier geweest is. Aan de Zwaanweg is een ‘bos van de Toekomst’ aangelegd. Dit is een speciale bomenweide met herinneringsbomen. Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer.