+25 jaar knowhow
Diensten
Diensten

Ontwerp

Een fraaie buitenruimte komt niet vanzelf tot stand. Of het nu een kleine tuin of een groot groengebied is, het begint met een goed ontwerp.

Als tuin- en landschapsarchitect ontwerpen wij landschappen, particuliere tuinen, bedrijfstuinen, zorgtuinen, parken, pleinen en woonomgevingen. Eigenlijk alles wat buiten te zien is.

Kennis en creativiteit
Kennis en creativiteit

Hierbij draait het om gebieds- en productkennis, creativiteit en vernieuwende oplossingen. In een zorgvuldig proces houden we rekening met wensen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. Complexe randvoorwaarden van omgeving en budget worden meegenomen in het ontwerpproces. Zo komen we tot een uniek en gedragen ontwerp wat er niet alleen fraai uitziet, maar wat uitvoerbaar en te beheren is.

Een goed ontwerp, het halve werk.
.
Ontwerpproces
Ontwerpproces

Het ontwerpproces begint met een uitgebreide INVENTARISATIE EN ANALYSE van de situatie. Wij zijn altijd op zoek naar het unieke karakter van de plek, de genius-loci. Wanneer dit bepaald is wordt een SCHETS- OF VOORLOPIG ONTWERP (VO) opgesteld. Veelal maakt een kostenraming onderdeel uit van deze fase. Na bespreking wordt het ontwerp verder uitgewerkt in een DEFINITIEF ONTWERP (DO). Hierin worden materiaalkeuzes vastgelegd en het geheel gevisualiseerd, desgewenst in 3D. Beplantingskeuzes worden uitgewerkt in een concreet beplantingsplan.

Ontwerp
Een greep uit onze werkzaamheden
  • werkomschrijving
  • kostenraming
  • RAW-bestek
  • aanbestedingsprocedure
  • aannemer-selectie
  • directievoering
  • toezicht

Overige diensten

Techniek
Ontwerpen is één, uitvoeren is twee! Hoe zorg je dat hetgeen ontworpen is ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Daar is een technische uitwerking voor nodig waar onze mensen bij het onderdeel techniek voor zorgen.
lees verder
Beheer
Alles heeft onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de buitenruimte. Een juist beheer is daarom van groot belang om een gerealiseerd plan duurzaam in stand te houden. Daarom wordt er bij het opstellen van het ontwerp en de technische uitwerking al rekening gehouden met het toekomstige beheer.
lees verder