+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Gomarus SG
Gorinchem en Zaltbommel

Zowel voor de locatie Gorinchem als Zaltbommel van de Gomarus SG zijn inrichtingsplannen gemaakt voor de buitenruimte. In Gorinchem was in de oude situatie sprake van een stenige opzet met veel verharding, weinig groen, weinig spanning en beleving op het plein en een diversiteit van (zit)elementen, etc. In de nieuwe opzet is een groen plein gecreëerd met bomen, hagen en beplantingen die het decor vormen voor de activiteiten die op het plein plaats vinden. Een aantal (meerstammige) bomen geeft sfeer en vormt een groene vitrage voor het forse schoolgebouw.

Opdrachtgever: Gomarus Scholengemeenschap
Diensten:
Gorinchem
Gorinchem

De ruimte voor de entree wordt ingericht als verblijfs- en entreeplein en heeft een ‘luxere’ uitstraling door een hoogwaardige, representatieve inrichting. De ruimte ter plaatse van de fietsenstalling en het parkeren is meer basic ingericht. Deze functionele pleindelen zijn omzoomd met hagen waardoor fietsen en auto’s enigszins aan het zicht onttrokken worden. Eyecatcher zijn de verhoogde bakken die met hun brede betonnen randen dienen als zitelement voor de scholieren. Door toevoeging van grassen en meerstammige bomen zijn dit ook groene eilanden waar iets te beleven is.

Ruimte en Groen Ruimte en Groen
Zaltbommel
Zaltbommel

De nieuwbouw van de Gomar­us Scholengemeenschap voor middelbaar onderwijs te Zaltbom­mel is omgeven door een drietal pleinen: entreeplein, verblijfsplein en fietsenplein. Aansluitend op het gebouw is gekozen voor een lichte kleurstelling met grijs-witte verhar­dingen en banden. Het contraste­rende groen van grassen, meer­stammige bomen en omringende beukenhagen geeft een groene, frisse sfeer. Het hoogteverschil naar de hoofdentree is opgelost door het aanbrengen van een aantal traptrede-elementen die tevens dienstdoen als zittribune.

Ruimte en Groen Ruimte en Groen
Gebruikte materialen
Gebruikte materialen
  • Verhoogde bakken met brede betonnen randen
  • Grassen
  • Meerstammige bomen
  • Grijs-witte verhardingen
  • Hagen
Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen

Diensten

Ontwerp
Een fraaie buitenruimte komt niet vanzelf tot stand. Of het nu een tuin of landschap is, het begint met een goed ontwerp. Als tuin- en landschapsarchitect ontwerpen wij landschappen, particuliere tuinen, bedrijfstuinen, zorgtuinen, parken, pleinen en woonomgevingen. Eigenlijk alles wat buiten te zien is.
lees verder
Techniek
Ontwerpen is één, uitvoeren is twee! Hoe zorg je dat hetgeen ontworpen is ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Daar is een technische uitwerking voor nodig waar onze mensen bij het onderdeel techniek voor zorgen.
lees verder
Beheer
Alles heeft onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de buitenruimte. Een juist beheer is daarom van groot belang om een gerealiseerd plan duurzaam in stand te houden. Daarom wordt er bij het opstellen van het ontwerp en de technische uitwerking al rekening gehouden met het toekomstige beheer.
lees verder