+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Landschappelijke inpassingen buitengebied
Meerdere

Bij een landschappelijke inpassing gaat het om het inpassen van een gebouw, infrastructuur of een gebruik in het landschap. Bij een goede inpassing wordt rekening gehouden met de typische kenmerken en kwaliteiten van het landschap door middel van aanleg van in het gebied passende landschapselementen en de aanplant van gebiedseigen beplanting.

Opdrachtgever: bedrijven, particulieren, instellingen, etc. in het buitengebied
Expertises:
Diensten:
Karakteristieke beplantingselementen
Karakteristieke beplantingselementen

Een voorbeeld is de veiling CZAV te St Annaland waar in 2004 een plan is gemaakt voor de inpassing van de gebouwen in het landschap. Naast karakteristieke beplantingselementen als Zeeuwse haag, populierenrij en streekeigen bosplantsoen is hier gewerkt met een dijk/grondwal waarachter opslag van materialen uit het zicht plaats kan vinden. In het landschapsbeeld storende elementen worden op deze wijze aan het zicht onttrokken.

Ruimte en Groen Ruimte en Groen
Maatwerk
Maatwerk

De eis tot landschappelijke inpassing is veelal vastgelegd in het gemeentelijk en provinciaal beleid. Zo hanteert de Provincie Zeeland als algemeen uitgangspunt dat een nieuwe ontwikkeling zodanig in het landschap moet worden ingebed dat het als een logisch onderdeel deel uitmaakt van het landschap. Hiervoor wordt uitgegaan van een 10 meter brede afschermende groengordel. Elke situatie is echter maatwerk en vraagt om een voor de locatie en de initiatiefnemer passend en goed onderbouwd plan.

Ruimte en Groen Ruimte en Groen

Diensten

Ontwerp
Een fraaie buitenruimte komt niet vanzelf tot stand. Of het nu een tuin of landschap is, het begint met een goed ontwerp. Als tuin- en landschapsarchitect ontwerpen wij landschappen, particuliere tuinen, bedrijfstuinen, zorgtuinen, parken, pleinen en woonomgevingen. Eigenlijk alles wat buiten te zien is.
lees verder
Techniek
Ontwerpen is één, uitvoeren is twee! Hoe zorg je dat hetgeen ontworpen is ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Daar is een technische uitwerking voor nodig waar onze mensen bij het onderdeel techniek voor zorgen.
lees verder
Beheer
Alles heeft onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de buitenruimte. Een juist beheer is daarom van groot belang om een gerealiseerd plan duurzaam in stand te houden. Daarom wordt er bij het opstellen van het ontwerp en de technische uitwerking al rekening gehouden met het toekomstige beheer.
lees verder