+25 jaar knowhow
Thema's
Thema's

Klimaatadaptie door een veranderend klimaat

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland moet zich voorbereiden op de risico's van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld door verhardingen tot een minimum te beperken, het toepassen van halfverhardingen, het aanleggen van waterpartijen of wadi’s en het aanplanten van bomen en struiken die water vasthouden. Groen is ook van groot belang om hittestress (vooral in het stedelijk gebied) te voorkomen. Schaduwrijke plaatsen zijn zeer gewenst op hete zomerdagen. Dit kan bereikt worden door aanplant van bomen of juist het handhaven van bestaand groen. Als het enigszins mogelijk is dienen bomen (groen kapitaal) gehandhaafd te blijven. In veel plannen is op het thema ‘klimaatadaptie’ ingespeeld. 

MFP Kapelle
MFP Kapelle

Een voorbeeld waarbij gestreefd is naar handhaving van bestaande beplantingen is rondom de Multi Functionele Accommodatie (MFA) ’t Saamdeel te Kapelle. Waar enkele grote bomen voor schaduw op het plein zorgen en de school ingepast is in de voormalige fruitboomgaard waarvan een deel is blijven staan.

Waterdoorlatende verharding in de vorm van grind of schelpen en doorgroeitegels komen terug in stedelijke projecten zoals bijvoorbeeld de Pasteurstraat te Goes, Brede school Noorderpolder te Zierikzee en het sportcomplex Lange Blokweg te Zierikzee.

Claverveld Vlissingen
Claverveld Vlissingen

In het project woonwijk Claverveld te Vlissingen zorgen half-open verhardingen voor infiltratie van water in de bodem en geven enkele wadi’s de nodige waterberging. Deze wadi’s zijn niet alleen vanuit klimaatadaptie interessant maar bieden ook een decor voor diverse natuurlijke spelaanleidingen. De natuurlijke vegetaties in en aan het water zijn vanuit oogpunt van ecologie interessant.

Heeft u ook een vraagstuk op het gebied van Klimaatadaptie?
Maak nu een afspraak