+25 jaar knowhow
Thema's
Thema's

Circulariteit

Grondstoffen worden steeds schaarser en de afvalberg groter met alle gevolgen van dien. In de circulaire economie staan hergroeibare grondstoffen en hergebruik van fossiele grondstoffen centraal. Circulair bouwen betekent dus bouwen met biobased materialen die relatief snel terug groeien, met hout als voornaamste voorbeeld. Wij gebruiken in onze ontwerpen bij voorkeur natuurlijke materialen zoals hout, halfverharding als schelpen of grind en beplantingselementen. 

Daarnaast is hergebruik van materialen mogelijk. Het hergebruik van elementen en materialen die de plek zelf geeft levert niet alleen een gebiedseigen product op maar draagt ook bij aan het duurzaam gebruik van materialen.

Binnentuinen Zierikzee
Binnentuinen Zierikzee

In een tweetal binnentuinen bij wooncomplexen in Zierikzee is een compleet nieuwe inrichting gemaakt waarbij alle bestaande verhardingen opnieuw zijn gebruikt. Door ze anders toe te passen en op de kop te straten is een totaal nieuwe look gecreëerd.

Duingebied Ouddorp
Duingebied Ouddorp

In het duingebied bij Ouddorp is in ons herinrichtingsplan voor de overgangszone van dorp naar strand een circulaire speelplek ingepast waarbij oude bouwmaterialen en vrijkomende boomstammen zijn gebruikt om spelaanleidingen te creëren.

Schoolterrein Heinkenszand
Schoolterrein Heinkenszand

Het schoolterrein bij ‘de Reiger’ in Heinkenszand is heringericht waarbij de bestaande tegels dankbaar gebruikt zijn om spel- en zitaanleidingen te creëren. De ‘gaten’ die daardoor in het plein zij ontstaan zijn groen ingericht met gras en beplanting. Hiermee heeft het voorheen stenige plein een ware metamorfose ondergaan.

Kleinere schaal
Kleinere schaal

Ook op kleinere schaal zijn er legio mogelijkheden. Zo kunnen bestaande grindgewassen tegels in tuinen een nieuw leven krijgen door ze op de kop gestraat (neutraal grijze onderzijde boven) te herbruiken. 

Heeft u ook een vraagstuk op het gebied van Circulariteit?
Maak nu een afspraak