+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Fort Berghem
Retranchement

Fort Berchem vormt onderdeel van de Staats-Spaanse linies uit de 80-jarige oorlog. Tot voorkort resteerde niet veel meer dan een lichte ophoging in het land­schap.

Opdrachtgever: Dienst Landelijk gebied
Expertises:
Diensten:
Herleefde historie
Herleefde historie

Met de reconstructie is het fort weer in ere hersteld en goed zichtbaar vanuit de om­geving door de hoge omwalling met de omringende gracht. Een ophaalbrug geeft toegang tot het hart van het fort waar een oude drinkput op het binnenplein weer opgemetseld is. Door de plaat­sing van bankjes en informatie­dragers is het een geliefd rust­punt voor fietsers en wandelaars geworden.

Het fort is weer in ere hersteld.
.
Fort Berchem Fort Berchem Fort Berchem Fort Berchem

Diensten

Ontwerp
Een fraaie buitenruimte komt niet vanzelf tot stand. Of het nu een tuin of landschap is, het begint met een goed ontwerp. Als tuin- en landschapsarchitect ontwerpen wij landschappen, particuliere tuinen, bedrijfstuinen, zorgtuinen, parken, pleinen en woonomgevingen. Eigenlijk alles wat buiten te zien is.
lees verder
Techniek
Ontwerpen is één, uitvoeren is twee! Hoe zorg je dat hetgeen ontworpen is ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Daar is een technische uitwerking voor nodig waar onze mensen bij het onderdeel techniek voor zorgen.
lees verder
Beheer
Alles heeft onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de buitenruimte. Een juist beheer is daarom van groot belang om een gerealiseerd plan duurzaam in stand te houden. Daarom wordt er bij het opstellen van het ontwerp en de technische uitwerking al rekening gehouden met het toekomstige beheer.
lees verder