+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Terreininrichting boerderij Mariahoeve
Nieuwdorp

De historische Mariahoeve was eens een bloeiend bedrijf in een landbouwpolder. Door de oprukkende industrie van Vlissingen-Oost (Sloegebied) is de omgeving totaal veranderd en heeft de boerderij een functie gekregen als kantoor en werkplaats. Het gemaakte herinrichtingsplan is erop gericht de cultuurhistorische waarden veilig te stellen en weer beter zichtbaar te maken. Ook moest de boerderij met omliggend erf een representatieve uitstraling krijgen.

Opdrachtgever: Havenbedrijf North Sea Port (NSP)
Expertises:
Diensten:
Ruimte en Groen Ruimte en Groen