+25 jaar knowhow
Groenbeheer Rijkswaterstaat
Projecten

Groenbeheer Rijkswaterstaat

Groenbeheervisies
Meerdere locaties

Voor Rijkswaterstaat zijn wij al jaren betrokken bij het opstellen van groenbeheervisies en plannen voor weg- en waterwegen binnen het beheergebied van de afdeling Zee & Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden). De insteek van deze plannen is om de landschappelijke en ecologische kwaliteiten te versterken en een praktische handleiding voor het beheer te bieden waar een aannemer mee uit de voeten kan.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zee & Delta
Diensten:
Inventariseren
Inventariseren

Naast het opstellen van beheervisies en -plannen in rapportvorm inventariseren wij buiten het groenareaal en geven aanbevelingen voor verbeteringen. De huidige en voorgestelde beheersituatie wordt vastgelegd in groenbeheertekeningen. Deze worden digitaal verwerkt in database en tekeningen in het KERNGIS systeem van Rijkswaterstaat.

Groenbeheer Rijkswaterstaat Groenbeheer Rijkswaterstaat Groenbeheer Rijkswaterstaat Groenbeheer Rijkswaterstaat
actieplannen en herinrichtingsvoorstellen
actieplannen en herinrichtingsvoorstellen

Daar waar zaken niet in het reguliere beheer op te lossen zijn worden actieplannen en herinrichtingsvoorstellen geformuleerd. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Omvormingsvoorstel voormalige verzorgingsplaats Arnemuiden;

  • Herplantbestek N57 Walcheren;

  • Beheeradvies bomen en bossages langs de weg;

  • Opstellen InstandHoudingsPlannen (IHP) natuurvriendelijke oevers en onderdoorgangen

  • Herinrichtingsadvies Zandkreeksluis

  • Ecologische optimalisatie van wegbermen en overhoeken