+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Hotel Zeeuws Licht
Dishoek

Hotel ‘Zeeuws licht’ is gelegen in de binnenduinrand bij Dishoek. De kenmerkende sfeer van deze unieke plek is als uitgangspunt genomen bij de vormgeving van de buitenruimte.

Opdrachtgever: Fraanje BV
Expertises:
Diensten:
Natuurlijk reliëf
Natuurlijk reliëf

De sfeer en beleving die hoort bij de kust en het duinlandschap, is doorgetrokken op het gehele terrein, waardoor het goed wordt ingebed in zijn omgeving. Door een natuurlijk reliëf toe te voegen in de vorm van lichte glooiingen en kleine heuveltjes die beplant zijn met helmachtig uitziende vegetatie, is een echte duinsfeer ontstaan. Materialisering en beplantingskeuze zijn hierop afgestemd.

Hotel Zeeuws Licht Hotel Zeeuws Licht Hotel Zeeuws Licht Hotel Zeeuws Licht
Er is een echte duinsfeer ontstaan.
.
Privacy
Privacy

Door de glooiingen ontstaat meer intimiteit en privacy in de binnenruimte tussen de gebouwen en op de terrassen en ook minder zicht op de geparkeerde auto’s.