+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Bosstraat
Tholen

Bij de herinrichting van deze straat en pleintje in het oude deel van Tholen speelde de wateropgave een belang­rijke rol. Vanuit de omliggende stra­ten en het plein stroomt bij hevige regenval water over de straat richting de wadi’s/het groen aan de westzijde. Parkeervakken zijn subtiel weergege­ven en middels verhoogde banden en molgoten is de stromingsrichting van het water bovengronds geaccen­tueerd.

Opdrachtgever: Gemeente Tholen
Expertises:
Diensten:
Historisch karakter
Historisch karakter

Het historische karakter van deze plek in de binnenstad wordt voelbaar door het gebruik van bak- en natuursteen, ingetogen materiaal-en kleurgebruik. Daarnaast is er veel aandacht voor de groene inrichting middels grote bomen en onderbe­planting.

Ruimte en Groen Ruimte en Groen
Ruimte en Groen Ruimte en Groen