+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Adri & Zoon
Yerseke

Rondom dit vis- en schelpdierver­werkende bedrijf is een strakke, bij het pand passende tuin ontstaan waarbij gewerkt is met lijnvormige hagen, grote beplantingsvakken met grassen en kleurrijke vaste planten en hardsteenkleurige tegels. Tegen het gebouw aan is een grote waterpartij gerealiseerd waarin waterplanten en kleine spuiters het beeld bepalen. Een brede loper verbindt de straat met de entree en voert over het water heen naar binnen.

Opdrachtgever: Adri & Zoon
Diensten:
4 sterren
4 sterren

Ook op dit schaalniveau kan rekening gehouden worden met natuur en biodiversiteit. Zo is natuur geïntegreerd op het terrein en zijn maatregelen genomen om de biodiversiteit te bevorderen. Naast specifieke insectenaantrekkende beplanting, bloemrijke bermen zijn diverse faunavoorzieningen aangebracht. In het kader van de Breeam-certificering op het gebied van duurzaamheid heeft het bedrijf hiervoor vier sterren in de wacht gesleept.

Adri & Zoon Adri & Zoon Adri & Zoon Adri & Zoon
Gebruikte materialen
Gebruikte materialen
  • Lijnvormige hagen
  • Grassen en kleurrijke vaste planten
  • Hardsteenkleurige tegels
  • Insectenaantrekkende planten en bloemrijke bermen
  • Diverse faunavoorzieningen
Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen