+25 jaar knowhow
[Goese Lyceum]
Projecten

Goese Lyceum

Natuurlijke parkomgeving
Goes

Streven van architect en landschapsarchitect was om het gebouw zoveel mogelijk te integreren in de natuurlijke parkomgeving. Daarbij zijn huidige groene structuren zoveel mogelijk behouden en zijn nieuwe boomstructuren aangebracht.

Opdrachtgever: Het Goese Lyceum
Diensten:
Visuele meerwaarde
Visuele meerwaarde

De ‘recreatieve’ beleving van het achterliggende parkgebied is versterkt door het aanbrengen van banken/rustplekken, doorkijkjes en het met groen afschermen van storende elementen. De waterpartij direct achter het schoolplein heeft niet alleen een functie als waterberging maar heeft ook een visuele meerwaarde. De overgang van plein naar water is vormgegeven met een grote trappenpartij die dienstdoet als tribune en zitplek.

[Goese Lyceum] [Goese Lyceum] [Goese Lyceum] [Goese Lyceum]

Vorm en kleurgebruik van dit schoolgebouw komt terug in de buitenruimte. Groene taluds aan de voorzijde spelen een spel met de aflopende lijnen in het gebouw. Door te werken met hoogteverschillen is een spannend geheel ontstaan en wordt een relatie gelegd tussen plein en omringend park met een waterpartij, groene ruimten en boomrijke beplantingen.

Gebruikte materialen
Gebruikte materialen
  • Bestaande en nieuwe boomstructuren
  • Banken/rustplekken
  • Groene schermen
  • Waterpartij
  • Trappen
  • Groene taluds
Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen