+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Goese lyceum
Goes

Streven van architect en landschapsarchitect was om het gebouw zoveel mogelijk te integreren in de natuurlijke parkomgeving. Daarbij zijn huidige groene structuren zoveel mogelijk behouden en zijn nieuwe boomstructuren aangebracht.

Opdrachtgever: Het Goese Lyceum
Diensten:
Visuele meerwaarde
Visuele meerwaarde

De ‘recreatieve’ beleving van het achterliggende parkgebied is versterkt door het aanbrengen van banken/rustplekken, doorkijkjes en het met groen afschermen van storende elementen. De waterpartij direct achter het schoolplein heeft niet alleen een functie als waterberging maar heeft ook een visuele meerwaarde. De overgang van plein naar water is vormgegeven met een grote trappenpartij die dienstdoet als tribune en zitplek.

Goese Lyceum Goese Lyceum Goese Lyceum Goese Lyceum
Hoogteverschillen
Hoogteverschillen

Vorm en kleurgebruik van dit schoolgebouw komt terug in de buitenruimte. Groene taluds aan de voorzijde spelen een spel met de aflopende lijnen in het gebouw. Door te werken met hoogteverschillen is een spannend geheel ontstaan en wordt een relatie gelegd tussen plein en omringend park met een waterpartij, groene ruimten en boomrijke beplantingen.

Gebruikte materialen
Gebruikte materialen
  • Bestaande en nieuwe boomstructuren
  • Banken/rustplekken
  • Groene schermen
  • Waterpartij
  • Trappen
  • Groene taluds
Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen

Diensten

Ontwerp
Een fraaie buitenruimte komt niet vanzelf tot stand. Of het nu een tuin of landschap is, het begint met een goed ontwerp. Als tuin- en landschapsarchitect ontwerpen wij landschappen, particuliere tuinen, bedrijfstuinen, zorgtuinen, parken, pleinen en woonomgevingen. Eigenlijk alles wat buiten te zien is.
lees verder
Techniek
Ontwerpen is één, uitvoeren is twee! Hoe zorg je dat hetgeen ontworpen is ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Daar is een technische uitwerking voor nodig waar onze mensen bij het onderdeel techniek voor zorgen.
lees verder
Beheer
Alles heeft onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de buitenruimte. Een juist beheer is daarom van groot belang om een gerealiseerd plan duurzaam in stand te houden. Daarom wordt er bij het opstellen van het ontwerp en de technische uitwerking al rekening gehouden met het toekomstige beheer.
lees verder