+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Fort Nassau en Retranchement
Retranchement

Om de natuur in Het Zwin ruimbaan te geven verdween rondom Retranchement enkele hectares cultuurgrond. Als compensatie kreeg de Dorpsraad Retranchement een flinke som geld om in en rond het dorp mooie projecten te realiseren. Voor een aantal onderdelen hebben wij inrichtingsplannen opgesteld die de basis vormen voor de herinrichting. Hierbij ging het om de inrichting van de kerktuin, de inpassing van een nieuwe parkeerplaats aan de zuidzijde van het dorp, accentuering van het voormalige fort Nassau en de inrichting van een zitplek aan de Dorpsstraat.

Opdrachtgever: Gemeente Sluis
Expertises:
Diensten:
Replica's uit de Tachtigjarige oorlog
Replica's uit de Tachtigjarige oorlog

Een in het oog springend onderdeel is de accentuering van Fort Nassau. Vanaf de nieuwe zit- en rustplek aan de Dorpsstraat voert een pad door de weilanden naar het fort. Het westelijke bolwerk is weer zitbaar gemaakt middels een zit- en uitkijkpunt met een vlonder en omringend schanskorven muurtje. Een zichtlocatie met uitkijk vanaf het Fort met de vestingwallen over het omringende landschap en de andere zijde het dorp en het Zwin. Alsof de kanonnen (van cortenstaal) elk moment kunnen gaan bulderen! Replica’s uit de Tachtigjarige Oorlog, toen prins Maurits een garnizoen in Retranchement had opgesteld om de Zwinmonding te verdedigen tegen de Spaanse schepen. Wij verzorgden het ontwerp en de technische detaillering.

Fort Nassau en Retranchement Fort Nassau en Retranchement Fort Nassau en Retranchement Fort Nassau en Retranchement

Diensten

Ontwerp
Een fraaie buitenruimte komt niet vanzelf tot stand. Of het nu een tuin of landschap is, het begint met een goed ontwerp. Als tuin- en landschapsarchitect ontwerpen wij landschappen, particuliere tuinen, bedrijfstuinen, zorgtuinen, parken, pleinen en woonomgevingen. Eigenlijk alles wat buiten te zien is.
lees verder
Techniek
Ontwerpen is één, uitvoeren is twee! Hoe zorg je dat hetgeen ontworpen is ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Daar is een technische uitwerking voor nodig waar onze mensen bij het onderdeel techniek voor zorgen.
lees verder
Beheer
Alles heeft onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de buitenruimte. Een juist beheer is daarom van groot belang om een gerealiseerd plan duurzaam in stand te houden. Daarom wordt er bij het opstellen van het ontwerp en de technische uitwerking al rekening gehouden met het toekomstige beheer.
lees verder