+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Westerschelde-tunnel tracé
Borssele / Terneuzen

Voor de landschappelijke inpassing van het project Westerscheldetunnel hebben wij via Dienst Landelijk Gebied (DLG) te Goes, in eerste instantie een aantal plannen gemaakt. Na beëindiging van het dienstverband is dit werk door Buro Ruimte & Groen voortgezet.

Opdrachtgever: N.V. Westerscheldetunnel / Rijkswaterstaat / DLG
Expertises:
Diensten:
Behoud van karakter landschap
Behoud van karakter landschap

Door zorgvuldige inpassing van de weg blijft het karakter van het landschap behouden, en wordt dit – waar mogelijk – versterkt. Dat was het eerste uitgangspunt bij het wegontwerp. Het tweede uitgangspunt was een rustig en herkenbaar wegbeeld voor de weggebruiker. Om dat te realiseren is het ontwerpthema geïnspireerd op de vernieuwende manier waarop de tunnel gebouwd wordt: als geboorde, ronde tunnel door de bodem van de Westerschelde. Om een rustig en herkenbaar wegbeeld te creëren is in de vormgeving van lichtmasten, viaducten, geluidsschermen en andere technische elementen langs het tracé een centraal thema terug te vinden wat geïnspireerd is op de tunnel: ronde vormen en zeegroene kleuren.

Westerscheldetunnel tracé Westerscheldetunnel tracé Westerscheldetunnel tracé Westerscheldetunnel tracé
Landschappelijke onderlegger
Landschappelijke onderlegger

Kenmerken van het omliggende landschap komen terug langs de weg. Bij de ontsluitingslussen van de aansluiting Sloegebied en in het tolplein komt de vierkantenstructuur van de omliggende Borsselepolder terug. De aanwezigheid van kreken en dijken is kenmerkend voor het Zeeuws-Vlaamse gebied. Bij de aansluitingen worden de lussen tussen de wegen ingericht met water en riet als verwijzing naar de omliggende kreken.

Vierkante structuur
Vierkante structuur

Voor de landschappelijke inpassing van het tolplein is de ligging in de unieke Borsselepolder richtinggevend geweest. Het plein krijgt dezelfde vierkante structuur als deze polder en wordt bovendien, net als de fruitboomgaarden in de omgeving, omkaderd door bomen (zuilvormige populieren). De inrichting van het plein zelf is ook gebaseerd om het gridpatroon van de polder.

Het ontwikkelen van een binnendijks natuurgebied (Inlaag 2000, 40 ha bij Ellewoutsdijk) was ook onderdeel van dit project. Bijzonder is de vormgeving: geen kopie van de nabijgelegen historische ‘Inlaag 1887’, maar een eigentijdse vormgeving. Langwerpige eilanden verwijzen naar de patronen van de karrevelden en inlagen in de omgeving.

Westerscheldetunnel tracé Westerscheldetunnel tracé Westerscheldetunnel tracé Westerscheldetunnel tracé