+25 jaar knowhow
Veerse Kreek
Projecten

Veerse Kreek

Geschiedenis beleefbaar maken
Veere

Directe aanleiding voor dit project was de noodzaak om grote delen van de vesten en de kreken te baggeren en de staat van de (afkalvende) oevers te verbeteren. Waterschap Scheldestromen, gemeente Veere, Staatsbosbeheer en provincie Zeeland hebben daarbij de handen ineengeslagen voor een integraal herstelprogramma voor het gebied van de Veerse Kreek en Vesten. Daarbij was er veel aandacht voor de landschappelijke kwaliteiten en het meer beleefbaar maken van de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Het resultaat is een forse kwaliteitsimpuls, voor het gebied als totaal, maar ook voor de verschillende deelgebieden. Door de toegankelijkheid te verbeteren, kan de geschiedenis ook daadwerkelijk worden beleefd en wordt het gebied nog aantrekkelijker voor recreant en eigen bevolking.

Opdrachtgever: Gemeente Veere
Diensten:
Veerse Kreek Veerse Kreek Veerse Kreek Veerse Kreek
Recreatie
Recreatie
  • Onderdeel van het herstelprogramma is een kwaliteitsimpuls voor het natuurkampeerterrein Het Veerse Gat. Inspelend op het herstelprogramma zijn onder andere betere kampeerplekken met meer uitzicht op het water van de kreekuitlopers ontstaan. Voor kampeerders én dagrecreanten is het gebied beter ontsloten en is een gezamenlijk parkeerterrein aangelegd.
  • Verder voorziet het plan in betere recreatieve verbindingen tussen de vesten en de kreek om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken van het ene gebied naar het andere te gaan.
Recreatie Recreatie Recreatie
Ruimte en Groen Ruimte en Groen