+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Natuur Paddenpoelen
Tholen

Door diverse bouwactiviteiten binnen de kern Tholen stond het leefgebied van de beschermde rugstreeppad onder druk. Ter compensatie is naast het bedrijventerrein Weltevreden een plek gevonden die speciaal voor deze soort is ingericht.

Opdrachtgever: Gemeente Tholen
Expertises:
Diensten:
Waterpartijen
Waterpartijen

Het project bestaat uit een aantal waterpartijen met verschillende dieptes, zeer flauwe oevers en tijdelijk droogvallende delen. Aanvullend zijn zand- en puinhopen aangebracht, stronken en takken en enkele kleinschalige beplantingselementen. Dit samenhangend geheel heeft gezorgd voor een plek waar het voor de rugstreeppad (en andere amfibieën, kleine zoogdieren, vogels) goed toeven is. Langs de weg is een picknickplaats gerealiseerd met informatiebord.

Verkaveling
Verkaveling

In dit project gaan ecologie en landschapsarchitectuur hand in hand. Oude verkavelingsstructuren worden weer zichtbaar in het patroon van eilandjes en poelen.

Ruimte en Groen Ruimte en Groen