+25 jaar knowhow
Natuur paddenpoelen
Projecten

Natuur paddenpoelen

Beschermde padden onder druk
Tholen

Door diverse bouwactiviteiten binnen de kern Tholen stond het leefgebied van de beschermde rugstreeppad onder druk. Ter compensatie is naast het bedrijventerrein Weltevreden een plek gevonden die speciaal voor deze soort ingericht.

Opdrachtgever: Gemeente Tholen
Diensten:
Ruimte en Groen Ruimte en Groen
Waterpartijen
Waterpartijen

Het project bestaat uit een aantal waterpartijen met verschillende dieptes, zeer flauwe oevers en tijdelijk droogvallende delen. Aanvullend zijn zand- en puinhopen aangebracht, stronken en takken en enkele kleinschalige beplantingselementen. Dit samenhangend geheel heeft gezorgd voor een plek waar het voor de rugstreeppad (en andere amfibieën, kleine zoogdieren, vogels) goed toeven is. Langs de weg is een picknickplaats gerealiseerd met informatiebord.

Verkaveling
Verkaveling

In dit project gaan ecologie en landschapsarchitectuur hand in hand. Oude verkavelingsstructuren worden weer zichtbaar in het patroon van eilandjes en poelen.