+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Kustlandschap Ouddorp-Bad
Ouddorp

Het kustgebied tussen de badplaats Ouddorp en het strand is ingrijpend veranderd. Het sterk dichtgegroeide en verruigde duingebied is weer open gemaakt en beter toegankelijk door fiets- wandel- en ruiterroutes. Vanaf de Vrijheidsweg is weer zicht op de duinen en is het kustlandschap weer voelbaar aanwezig.

Opdrachtgever: Gemeente Goeree-Overflakkee, Natuurmonumenten
Expertises:
Diensten:
Van verruigd naar toegankelijk duingebied
Van verruigd naar toegankelijk duingebied

Duinopgangen zijn verbeterd en verduidelijkt. Meubilair is aangepast en meer passend in de sfeer van het duingebied. Op diverse plaatsen zijn spelaanleidingen gecreëerd en zijn zit- en rustplekken aangebracht. De samenwerking tussen gemeente Goeree-Overflakkee, Natuurmonumenten en recreatieondernemers heeft hier tot zichtbare resultaten geleid voor natuur, landschap en recreatie.

Gebruikte materialen
Gebruikte materialen

  • Natuurlijke materialen in kustsfeer:
  • Naturelkleurig beton
  • Vergrijzend hout
  • Cortenstaal
  • Streekeigen beplantingen (duinstruweel, helm)
  • Schelpenpaden
Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen