+25 jaar knowhow
Visie Ruimtelijke Kwaliteit Rijkswaterstaat
Projecten

Visie Ruimtelijke Kwaliteit Rijkswaterstaat

Duurzame leefomgeving
zeeland

Voor het hoofdwegennet van de regio Zee en Delta van Rijkswaterstaat is een landschapsvisie ontwikkeld. Op basis van een analyse van het gebied, de rijkswegen, het beleid en relevante trends en ambities zijn de vele ruimtelijke kernkwaliteiten, de diskwaliteiten en de ruimtelijke opgaven van het wegennetwerk binnen het beheergebied van Rijkwaterstaat Regio Zee en Delta benoemd. De analyse is de onderlegger van de ruimtelijke visie. Deze visie is per route en traject verder uitgewerkt in concrete eindbeelden en soms ook maatregelen. Intern moet bij Rijkswaterstaat duidelijk zijn welke ruimtelijke ambities worden nagestreefd en wat het gewenste eindbeeld is.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Diensten:
Visie Ruimtelijke Kwaliteit Rijkswaterstaat Visie Ruimtelijke Kwaliteit Rijkswaterstaat Visie Ruimtelijke Kwaliteit Rijkswaterstaat Visie Ruimtelijke Kwaliteit Rijkswaterstaat
Visiekaart Ruimtelijke kwaliteit
Visiekaart Ruimtelijke kwaliteit

De ruimtelijke visie is uitgewerkt in landschapsplannen en (her-) inrichtingsplannen en dient geïmplementeerd te worden in netwerkschakelplannen en prestatiecontracten.

Met de Visie Ruimtelijke Kwaliteit onder de arm kan Rijkswaterstaat ook het gesprek aangaan met stakeholders over de ruimtelijke kwaliteit van de wegomgeving. Dit is vrijwel altijd aan de orde op het moment dat RWS gevraagd wordt om medewerking of een vergunning. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de focuspunten binnen Duurzame Leefomgeving.