+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Vogelkijkscherm Biezelingse Ham
Biezelinge

Veel buitendijkse onderhoudspaden langs de Westerschelde zijn door het waterschap reeds opengesteld voor fietsers. Ter hoogte van de Biezelingse Ham, nabij ’s-Gravenpolder, moeten fietsers even binnendijks hun weg vervolgen om verstoring in dit waardevolle vogelgebied te voorkomen. Om een volledig luw vogelgebied te verkrijgen is een extra afschermende voorziening geplaatst langs het laatste stuk van het fietspad in de vorm van een licht gebogen vogelscherm van ca 2 m hoog. Verstoring van de vogels wordt hiermee voorkomen.

Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen
Expertises:
Diensten:
Ruimte en Groen Ruimte en Groen
Cortenstalen kijkscherm
Cortenstalen kijkscherm

Het cortenstalen scherm voegt zich goed in de natuurlijke en tevens maritieme (scheepvaart) omgeving van de Westerschelde. Het element is vormgegeven met aflopende uiteinden en is iets gebogen waardoor het minder zwaar overkomt in de omgeving. De hoogte is gereduceerd door het door laten lopen van het grastalud van de dijk. In de cortenstalen wand zijn uitsparingen aangebracht die als ‘kijkgaten’ kunnen dienen waardoor het voor fietsers mogelijk is toch een glimp op te vangen van de vogels, zonder dat dit verstorend werkt.

Vogelrijkdom
Vogelrijkdom

Op deze plek wordt tevens informatie verstrekt over de bijzondere ecologische,- en cultuurhistorische waarde van het gebied. De meest voorkomende vogelsoorten zijn subtiel uitgesneden in het staal en vertellen iets over de vogelrijkdom van deze plek.

Vogelkijkscherm Biezelingse Ham Vogelkijkscherm Biezelingse Ham Vogelkijkscherm Biezelingse Ham Vogelkijkscherm Biezelingse Ham
Gebruikte materialen
Gebruikte materialen
  • Cortenstalen scherm
  • Grastalud
  • Informatiebord
  • Kijkgaten
  • Uitgesneden vogels in staal
Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen