+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Wijk Claverveld
Vlissingen

In de Vlissingse wijk Claverveld staan groen en natuurlijkheid centraal. De wijk grenst aan het Walcherse polderlandschap.

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen
Expertises:
Diensten:
Sierkersen
Sierkersen

Elementen van de omgeving keren terug in de groenopzet van de wijk met veel streekeigen beplantingen, Zeeuwse hagen, etc. De centrale wijkontsluiting genaamd Kershage doet de naam eer aan. Hier is een divers sortiment sierkersen aangebracht in verschillende groottes, soorten en zowel hoogstammig als meerstammig. Dit geeft een natuurlijk beeld en een feest aan bloemen in het voorjaar. Langs de groen-blauwe randen van de wijk zijn soorten toegepast als wilg en (meerstammige) els, veldesdoorn en iep. In de wijk zelf zijn meer gecultiveerde soorten toegevoegd. Verhardingen zijn deels als groene (half)verharding uitgevoerd.

Wijk Claverveld Vlissingen Wijk Claverveld Vlissingen Wijk Claverveld Vlissingen Wijk Claverveld Vlissingen
Een divers sortiment sierkersen geeft een feest aan bloemen in het voorjaar.
.
Natuurlijk beeld
Natuurlijk beeld
  • Voor een drietal (speel)parken in de wijk zijn middels een interactief proces met bewoners plannen uitgewerkt en gerealiseerd. De standaard wipkippen en felgekleurde speeltoestellen zijn achterwege gelaten. In plaats daarvan is een zo natuurlijk mogelijk beeld gecreëerd met natuurlijke spelaanleidingen gekoppeld aan beplantingselementen en wadi’s.
Natuurlijk beeld Natuurlijk beeld Natuurlijk beeld Natuurlijk beeld Natuurlijk beeld
Ruimte en Groen Ruimte en Groen
Ruimte en Groen Ruimte en Groen

Diensten

Ontwerp
Een fraaie buitenruimte komt niet vanzelf tot stand. Of het nu een tuin of landschap is, het begint met een goed ontwerp. Als tuin- en landschapsarchitect ontwerpen wij landschappen, particuliere tuinen, bedrijfstuinen, zorgtuinen, parken, pleinen en woonomgevingen. Eigenlijk alles wat buiten te zien is.
lees verder
Techniek
Ontwerpen is één, uitvoeren is twee! Hoe zorg je dat hetgeen ontworpen is ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Daar is een technische uitwerking voor nodig waar onze mensen bij het onderdeel techniek voor zorgen.
lees verder
Beheer
Alles heeft onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de buitenruimte. Een juist beheer is daarom van groot belang om een gerealiseerd plan duurzaam in stand te houden. Daarom wordt er bij het opstellen van het ontwerp en de technische uitwerking al rekening gehouden met het toekomstige beheer.
lees verder