+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Stadswallen
Sluis

Rondom het historische stadje Sluis bevindt zich een dubbele omwalling. Voor de buitenwallen is een accentuering- en reconstructieplan opgesteld. De buitenwallen en grachten met bastions en ravelijnen werden rond 1700 aangelegd als onderdeel van de Staats-Spaanse linie. In de loop der tijd zijn de wallen deels geëgaliseerd en soms niet meer herkenbaar in het landschap.

Opdrachtgever: Provincie Zeeland
Expertises:
Diensten:
Zichtbaar maken wallen
Zichtbaar maken wallen

Het weer zichtbaar maken van deze wallen was een uitdaging. Een historische kaart uit 1727 vormde de basis voor de landschappelijke accentuering. Hierbij zijn de hoge delen hoger gemaakt en de lage delen, de voormalige grachten, lager. Daardoor zijn de wallen weer zichtbaar in het landschap. Dit reliëf zorgt tevens voor afwisseling in droge en natte gebieden wat voor flora en fauna een meerwaarde heeft. Het gebied wordt begraasd door runderen en schapen. Ook recreatief is waarde toegevoegd. Wandel- en fietspaden volgen de historische lijnen van de omwalling. Op diverse plaatsen zijn rustpunten en informatiepanelen voorzien.

Stadswallen Stadswallen Stadswallen Stadswallen
Veelzijdige meerwaarde
Veelzijdige meerwaarde

Het ontwerp is vertaald in 3D modellen waardoor ook de grondbalans goed beheersbaar is gebleven. Voor de uitvoering is een RAW bestek opgesteld, de aanbesteding georganiseerd en het werk begeleid middels directievoering en toezicht. Tijdens de uitvoering zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan waarbij Buro Ruimte & Groen de regierol vervulde. Het bijzondere van dit project is dat het een veelzijdig meerwaarde heeft: landschappelijk, ecologisch, cultuurhistorisch, archeologisch en vooral ook recreatief.