+25 jaar knowhow
Recreatienatuur# Groese Polders
Projecten

Recreatienatuur
Groese Polders

Landschapsplan
Groede/Nieuwvliet

Voor de Groese polders is een landschapsplan opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van (recreatie)natuur langs de kust in West Zeeuws-Vlaanderen tussen de dorpen Nieuwvliet en Groede. In een open planproces met de streek, is stapje voor stapje toegewerkt naar een concreet inrichtingsplan. De dialoog met de streek is in samenspraak met een externe communicatiedeskundige gevoerd.

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied / Het Zeeuwse Landschap
Diensten:
Recreatienatuur# Groese Polders Recreatienatuur# Groese Polders Recreatienatuur# Groese Polders Recreatienatuur# Groese Polders
Afwisselend, streekeigen gebied
Afwisselend, streekeigen gebied

Het resultaat is een afwisselend gebied met open water, graslanden, bosjes en streekeigen beplantingselementen (knotbomen, meidoornhagen) en kreekrestanten.

Een deel van het gebied, aansluitend op camping Groede en recreatiegebied Groede Podium, is ingericht als recreatienatuur met boomstammen over het water, toegankelijke bunkers uit WOII, uitkijktoren, wilgenhutten, struinpaden, etc. Diverse wandel- fiets- en ruiterpaden doorkruisen het gebied. De karakteristieke openheid is zoveel mogelijk gehandhaafd.