+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Natuurpark Appelzak-Zuid
Moerdijk

Het park ‘Appelzak-Zuid’ is een uniek natuur- en recreatiegebied van ca 8 ha ten zuidwesten van het dorp Moerdijk. De wens van opdrachtgever Havenbedrijf Moerdijk was om toegevoegde waarde te realiseren voor het dorp Moerdijk en een groene buffer te creëren tussen dorp en industrie. Een interactief proces met bewoners en betrokkenen heeft geresulteerd in een ontwerp en inrichting waarin naast beplanting en ecologische voorzieningen ook recreatieve elementen zijn toegevoegd.

Opdrachtgever: Havenbedrijf Moerdijk
Expertises:
Diensten:
Nieuwe Vlietje
Nieuwe Vlietje

In het inrichtingsplan is gekozen voor een landschappelijke indeling waarbij het historische Nieuwe Vlietje met naastgelegen dijkje het uitgangspunt is geweest. De laag gelegen gronden aan de Vliet zijn zo open mogelijk ingericht en vernat door het vergraven van de bestaande sloot en het graven van enkele poelen. Deze openheid geeft ook zichtlijnen van en naar het dorp.

Ruimte en Groen Ruimte en Groen
Natuurlijke overgang
Natuurlijke overgang

Op het hogere deel is ca 4,6 ha bos gesitueerd. Er is een geleidelijke en natuurlijke overgang gemaakt van open water via oevervegetatie en kruidenrijk grasland naar zoom- en mantelvegetaties in de bosrand met op de achtergrond bos. Met de uitkomende grond is de oorspronkelijke kade naast het Nieuwe Vlietje weer zichtbaar gemaakt. Tegenaan het dorp heeft het gebied een wat parkachtiger karakter met meer openheid, een hoogstamboomgaard, verspreide bomen en bosjes en een centrale (zit- en speel)plek.

Natuurpark Appelzak-Zuid Natuurpark Appelzak-Zuid Natuurpark Appelzak-Zuid Natuurpark Appelzak-Zuid
Een jaar na de aanleg...

Ruim en jaar na de aanleg van natuur- en recreatiepark Appelzak-zuid (8 ha) te Moerdijk staat dit er (na alle regen) fris bij! Bewoners weten het gebied inmiddels goed te vinden, maar ook allerlei dieren en planten voelen zich er goed thuis. Daar deden we het voor!

Diensten

Ontwerp
Een fraaie buitenruimte komt niet vanzelf tot stand. Of het nu een tuin of landschap is, het begint met een goed ontwerp. Als tuin- en landschapsarchitect ontwerpen wij landschappen, particuliere tuinen, bedrijfstuinen, zorgtuinen, parken, pleinen en woonomgevingen. Eigenlijk alles wat buiten te zien is.
lees verder
Techniek
Ontwerpen is één, uitvoeren is twee! Hoe zorg je dat hetgeen ontworpen is ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden? Daar is een technische uitwerking voor nodig waar onze mensen bij het onderdeel techniek voor zorgen.
lees verder
Beheer
Alles heeft onderhoud nodig. Dat geldt ook voor de buitenruimte. Een juist beheer is daarom van groot belang om een gerealiseerd plan duurzaam in stand te houden. Daarom wordt er bij het opstellen van het ontwerp en de technische uitwerking al rekening gehouden met het toekomstige beheer.
lees verder