+25 jaar knowhow
Dorpscentrum en plein
Projecten

Dorpscentrum en plein

Herinrichting van dorpscentrum
Kwadendamme

Het Zuid-Bevelandse Kwadendamme heeft met de herinrichting van het centrum weer een echt dorpshart gekregen. Midden in het dorp is een fraaie ontmoetings- en evenementenruimte ontstaan waar het goed toeven is.

Opdrachtgever: Gemeente Borsele
Expertises:
Diensten:
bruisend dorpshart
bruisend dorpshart

Samen met een delegatie van de bewoners en gemeente is gewerkt aan een ontwerp waarbij veel ruimte is gereserveerd voor de jaarlijkse activiteiten als kermis en carnaval. Voor de inrichting betekende dit een vrij grote, bestrate open ruimte.

Een doorlopende pleinvloer (bak- en natuursteen) van gevel tot gevel geeft mogelijkheden voor activiteiten, parkeren en terrassen. Gekozen is voor een natuurlijk kleurenpalet van baksteen waarbij de omgevingskleuren terugkomen in de stenenmix. Natuurstenen banen geven richting en zorgen voor een gewenste indeling van het plein. De parkeervakken zijn hierbij subtiel weergegeven met een natuursteentegel. Gekozen is voor lijnvormige afwateringselementen voor een strak effect.

dorpse uitstraling
dorpse uitstraling

De groene randen van (lei)bomen en hagen geven sfeer en versterken de wandwerking. Als eyecatcher is een centraal zitelement gesitueerd bestaande uit betonnen elementen met groene haagblokken en meerstammige bloesembomen.

Achter de woningen is een parkeerpleintje vormgegeven en is rondom de historische vijver (restant dijkdoorbraak) een klein parkje ontstaan. De open inrichting met gras en boomgroepen zorgt ervoor dat er contact is met het water vanaf het plein en vanuit de woningen. Een slingerpad maakt een korte rondgang door dit parkdeel mogelijk.

Dorpscentrum en plein Dorpscentrum en plein Dorpscentrum en plein Dorpscentrum en plein