+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Beplantings-bestekken
Vlissingen

De gemeente Vlissingen heeft het beheer over een groot areaal beplantingen. Jaarlijks zijn aanpassingen nodig als gevolg van veranderingen door herinrichting en nieuwe aanleg wegen, aanleg van parkgebieden, maar ook omvorming van bestaande, onderhoudsintensieve beplantingen. Voor deze ingrepen in het groen verzorgen wij al jaren de noodzakelijke beplantingsplannen en -bestekken.

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen
Expertises:
Diensten:
Herinrichting van Groen
Herinrichting van Groen

Na een grondige inventarisatie van de situatie worden beplantingsplannen opgesteld en een (RAW)bestek gemaakt wat via Tenderned op de markt gezet wordt. In sommige gevallen wordt ook meegekeken bij aanbesteding en aanleg. Naast beheerwerkzaamheden voeren wij ook ontwerpwerk uit daar waar de situatie om een nieuwe inrichting vraagt, bijvoorbeeld het inrichten van een parkgebiedje, speelterrein of parkeerplaats.

Ruimte en Groen Ruimte en Groen
Ruimte en Groen Ruimte en Groen

Onze opdrachtgevers

 • Waterschap scheldestromen
 • Provincie Zeeland
 • Roompot
 • Ter Weel
 • Gemeente Goes
 • Gomarus scholengemeenschap
 • Adri & Zoon
 • Gemeente Vlissingen
 • Rijkswaterstaat
 • sonneborgh
 • Gemeente Borsele
 • Cedrah Zorg
 • Gemeente Goeree-Overflakkee
 • Gemeente Middelburg
 • Gemeente Goes
 • Gemeente Kapelle
 • Gemeente Schouwen-Duiveland
 • Havenschap Moerdijk
 • Staatsbosbeheer
 • Gemeente Noord-Beveland
 • Provincie Zeeland
 • Gemeente Reimerswaal
 • Rijkswaterstaat Zee en Delta
 • Waterschap Scheldestromen
 • Gemeente Sluis
 • Gemeente Tholen
 • Gemeente Veere
 • Het Zeeuwse Landschap