+25 jaar knowhow
Projecten
Projecten

Bedrijfsomgeving ZRTI
Vlissingen

Rondom het bestralingscentrum Zuidwest Radio Therapeutisch Instituut (ZRTI) te Vlissingen is een buitenruimte ontworpen met een knipoog naar de kust. Schelpenverharding, zandkleurige stenen, grassen en een golvende lijnvoering die ook terugkomt in het centrale zitelement bepalen in sterke mate het beeld. De oorspronkelijk koude en kale buitenruimte is omgetoverd tot een fraaie entree en aangename verblijfsplek. De buitenruimte heeft een representatief karakter en dient ook als wachtruimte voor mensen die een behandeling moeten ondergaan. Door een sobere inrichting en gebruik te maken van natuurlijke materialen en kleuren en toepassing van veel groen ontstaat de broodnodige rust.

Opdrachtgever: ZRTI Vlissingen
Diensten:
Beplantingselementen
Beplantingselementen

Het doorgaande verkeer langs de straat wordt op afstand gehouden door toepassing van een golvende haag met meerstammige bomen die een groen venster vormen. De verhardingslijnen golven mee met de vorm van de glazen gevel waarbij de loopverbindingen met zandkleurige tegels in een afwijkend langwerpig formaat zijn aangebracht. De overige delen zijn half verhard met een schelpenverharding. Beplantingselementen worden gevormd door grassen en vaste planten in een sobere kleurstelling. Een in het oog springend element is de centrale zitbank met houten delen die in een golvende vorm is aangebracht.

Bedrijfsomgeving ZRTI Bedrijfsomgeving ZRTI Bedrijfsomgeving ZRTI Bedrijfsomgeving ZRTI
Toezicht
Toezicht

Zowel het ontwerp, de uitvoeringsvoorbereiding, de aanbesteding en het toezicht is door ons buro ter hand genomen. Daardoor is kwaliteitsbewaking gedurende het gehele proces, vanaf 1e schets tot oplevering, mogelijk. Bijzonder aan dit project is o.a. de bijzonder grootformaat steen of tegel die speciaal voor dit project is geselecteerd. Daarnaast de golvende lijnen die bij uitzetwerk in de realisatiefase vragen om frequent toezicht en afstemming. Als kers op de taart de door onze ontwerpers heel fraai vormgegeven bank die ook door onze technische mensen geheel is gedetailleerd zodat de ‘smid om de hoek’ deze kon realiseren.

Ruimte en Groen Ruimte en Groen
Gebruikte materialen
Gebruikte materialen
  • Schelpenverharding
  • Zandkleurige stenen
  • Grassen
  • Golvende lijnvoering
  • Meerstammige bomen
  • Zitbank in golvende vorm
Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen Gebruikte materialen