+25 jaar knowhow
Natuurpark# Appelzak-Zuid
Projecten

Natuurpark
Appelzak-Zuid

Groene buffer tussen dorp en industrie
Moerdijk

Het park ‘Appelzak-Zuid’ is een uniek natuur- en recreatiegebied van ca 8 ha ten zuidwesten van het dorp Moerdijk. De wens van opdrachtgever Havenbedrijf Moerdijk was om toegevoegde waarde te realiseren voor het dorp Moerdijk en een groene buffer te creëren tussen dorp en industrie. Een interactief proces met bewoners en betrokkenen heeft geresulteerd in een ontwerp en inrichting waarin naast beplanting en ecologische voorzieningen ook recreatieve elementen zijn toegevoegd.

Opdrachtgever: Havenbedrijf Moerdijk
Diensten:
Nieuwe Vlietje
Nieuwe Vlietje

In het inrichtingsplan is gekozen voor een landschappelijke indeling waarbij het historische Nieuwe Vlietje met naastgelegen dijkje het uitgangspunt is geweest. De laag gelegen gronden aan de Vliet zijn zo open mogelijk ingericht en vernat door het vergraven van de bestaande sloot en het graven van enkele poelen. Deze openheid geeft ook zichtlijnen van en naar het dorp. Op het hogere deel is ca 4,6 ha bos gesitueerd. Er is een geleidelijke en natuurlijke overgang gemaakt van open water via oevervegetatie en kruidenrijk grasland naar zoom- en mantelvegetaties in de bosrand met op de achtergrond bos. Met de uitkomende grond is de oorspronkelijke kade naast het Nieuwe Vlietje weer zichtbaar gemaakt. Tegenaan het dorp heeft het gebied een wat parkachtiger karakter met meer openheid, een hoogstamboomgaard, verspreide bomen en bosjes en een centrale (zit- en speel)plek.